OCR | אלבום דיגיטלי | סריקת מסמכים | סריקה

ייעוץ ליעול תהליכי סריקה

דף הבית >> ייעוץ ליעול תהליכי סריקה

 

לכם, הגופים הגדולים בעלי צריכת הנייר הגדולה, אשר מחזיקים צוות סריקה פנימית לביצוע העבודות הנדרשות כתחליף לביצוע העבודה באמצעות חברות חיצוניות נעמיד פתרון חלופי שיוזיל את העלויות באופן משמעותי. 
חברת סופט קופי תעמיד עבורכם צוות מומחים אשר יגיע ללשכת הסריקה הפנימית שלכם. אנו נבצע תצפיות מקצועיות ונגיש לכם דו"ח מסודר שישקף את תמונת המצב בצוות סריקה הפנימי שלכם. חוות דעת מקצועית יכולה לחסוך לכם עלויות לא מבוטלות ולשפר את תהליכי העבודה ולוח הזמנים לביצוע סריקה מקצועית יותר.
במידת הצורך, סופט קופי תציע לכם שירות סריקה ב outsourcing תוך שהעבודה ממשיכה להתבצע in house (ככלל, אנו משתדלים לקלוט את העובדים הנוכחיים לצוותי הסריקה שלנו בכדי להימנע מפיטורים).
  סריקה

מבחינת העבודה השוטפת לא יורגש שינוי, אדרבה אנו מאמינים שתפוקות הסריקה תגדל באופן משמעותי.
מבחינת הוצאות החברה, אנו מאמינים שנוכל לייצר עבורכם חסכון שיורגש תוך הטמעת שיטות העבודה המקצועיות בהן אנו מתמחים.
דווקא בימים טרופים אלו בהם תנאי השוק מחייבים הקפדה יתירה על ההוצאות, יכולת הפחתת העלויות המשמעותית באמצעות הקונספט של outsource > in house יכולה להיות לכם לעזר.

 

דף הבית | אודותינו | מבנה הקבוצה | שאלות נפוצות | מאמרים | חנות | סופט קופי בקהילה |  | הצעות עבודה | | צור קשר |

סופט קופי | משרדי הנהלה: בית מישורים, רח' השילוח 4, פתח תקוה | לשכות סריקה: סניף חשמונאים- מהר"י קפאח 4. סניף אלעד- פנחס בן יאיר 21
info@softcopy.co.il   טל’ 03-9231111  פקס 03-9236688

קבוצת סופט קופי | סריקה בבית הלקוח | לשכת סריקה | סריקת מסמכים - סריקת שרטוטים | סריקה - OCR | יעול תהליכי סריקה
ציוד סריקה ביתי | OCR אודות | OCR - מידע | תהליך סריקה סריקת מסמכים | אלבום דיגיטלי

 
נבנה ע"י משרוקית ניו-מדיה