OCR | אלבום דיגיטלי | סריקת מסמכים | סריקה

פתרונות לפענוח נתונים: ברקוד, OCR, ICR, OMR

דף הבית >> פתרונות לפענוח נתונים: ברקוד, OCR, ICR, OMR

 

OCR פענוח ברקוד (Barcode) – תוכנה המאפשרת זיהוי אוטומטי של ברקודים המוטבעים על גבי מסמכים (כגון חשבונות, נתוני מוצר וכיו"ב). לאחר פענוח והמרת הברקוד, מנותבים המסמכים באופן אוטומטי לתיקית היעד הרצויה, ללא התערבות וצורך בקטלוג ידני. התוכנה תומכת בכל סוגי הברקודים המצויים ואף מאפשרת הפקת טפסים הכוללים ברקוד מובנה לצורך הקלה ויעול של תהליכי העבודה בארגון.

כמו כן, המערכת תומכת בתיוק אוטומטי של ברקודים במס' היררכיות ובקטלוגם בהתאם לערכים הרצויים.

OCR OCR - תוכנה המאפשרת זיהוי אוטומטי של טקסט חופשי בשפה העברית ובשפה האנגלית. ישנה אופציה לביצוע OCR במתכונת בה קובץ שעבר סריקה יומר לקובץ טקסט. כמו כן, ישנה אפשרות לביצוע OCR במתכונת בה קובץ שעבר סריקה יאפשר יכולת חיפוש בתוך קובץ PDF.

 OCR OMR – תוכנה המאפשרת זיהוי אוטומטי של סימנים. לאחר ביצוע סריקה של בחינות (שאלות פתוחות + שאלות אמריקאיות), שאלונים, סקרים, מתבצע תהליך עיבוד המאפשר לפענח את הסימנים הנדרשים, כדוגמת: שם, מס' ת"ז, תאריך וכיו"ב.

 OCR ICR – תוכנה המאפשרת זיהוי אוטומטי של כתב יד בשפה האנגלית. בדומה לפענוח המתקבל ב OCR המזהה טקסט חופשי, ICR מזהה כתב יד.


למידע נוסף אודות OCR

לעמוד OCR - שאלות ותשובות

 

OCR 

דף הבית | אודותינו | מבנה הקבוצה | שאלות נפוצות | מאמרים | חנות | סופט קופי בקהילה |  | הצעות עבודה | | צור קשר |

סופט קופי | משרדי הנהלה: בית מישורים, רח' השילוח 4, פתח תקוה | לשכות סריקה: סניף חשמונאים- מהר"י קפאח 4. סניף אלעד- פנחס בן יאיר 21
info@softcopy.co.il   טל’ 03-9231111  פקס 03-9236688

קבוצת סופט קופי | סריקה בבית הלקוח | לשכת סריקה | סריקת מסמכים - סריקת שרטוטים | סריקה - OCR | יעול תהליכי סריקה
ציוד סריקה ביתי | OCR אודות | OCR - מידע | תהליך סריקה סריקת מסמכים | אלבום דיגיטלי

 
נבנה ע"י משרוקית ניו-מדיה